Kenellä on oikeus adoptoida lapsi?

Suomen adoptiolaissa ei ole vaatimusta avioliiton kestolle ennen adoptiota, ja avioparien lisäksi adoptiota voi hakea myös yksin. Samaa sukupuolta olevat pariskunnat voivat adoptoida Suomesta sekä maista, jotka hyväksyvät samansukupuoliset vanhemmat adoptiolapselle.

Voiko Suomesta adoptoida lapsen?

Suomessa lapsen voi adoptoida 25 vuotta täyttänyt hakija. Yksin elävä voi adoptoida, mutta avoliitossa olevat parit eivät voi, vaan adoptiolasta hakevien pariskuntien on oltava avioliitossa. Nais- tai miespareille adoptio ei ole tällä hetkellä mahdollinen.

Voiko avopari adoptoida lapsen?

Muut kuin aviopuolisot eivät voi yhdessä adoptoida lasta, mutta lapsen voi adoptoida myös yksin. Tämä tarkoittaa sitä, että avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät eivät voi adoptoida lasta yhdessä.

Voiko naispari adoptoida lapsen?

Rekisteröidyssä parisuhteessa elävät voivat adoptoida lapsen perheen sisäisesti – eli toinen voi adoptoida parisuhteen toisen osapuolen lapsen. Lakimuutos tuli voimaan vuonna 2009. Nais- tai miespareille perheen ulkopuolinen adoptio ei ole mahdollinen tällä hetkellä. Yksin elävä saa adoptoida lapsen.

Voiko aikuisen lapsen adoptoida?

Adoptionhakijan on oltava vähintään 25-vuotias, mutta hän ei saa olla vanhempi kuin 50 vuotta. Poikkeuksellisesti myös alle 25-vuotias, mutta kuitenkin täysi-ikäinen aikuinen, voi adoptoida ala-ikäisen lapsen. Edellytyksenä on, että adoptoitava lapsi on hakijan taikka tämän aviopuolison oma lapsi.

Ketkä saa adoptoida lapsen?

Kuka voi adoptoida? Adoptiovanhemmilta edellytetään kykyä rakentaa elinikäinen, hoitava ja lämmin suhde lapseen. Lain mukaan adoptio on mahdollinen 25 vuotta täyttäneille joko avioliitossa oleville tai yksinäisille henkilöille. Adoptiolain mukaan lapsi tulisi sijoittaa ensisijaisesti kahden vanhemman perheeseen.

Voiko sinkku adoptoida lapsen?

Adoptiolain lähtökohtana on, että useampi henkilö ei voi adoptoida yhdessä. Ainoastaan aviopuolisot muodostavat poikkeuksen tästä pääsäännöstä. Naimisissa olevat henkilöt voivat näin ollen adoptoida vain yhdessä. Sinkkuna elävä henkilö voi ottaa lapsen adoptiolapsekseen, jos adoption edellytykset täyttyvät.

Voiko Sijaislapsen adoptoida?

Voiko adoptoida, vaikka perheessä olisi jo lapsia? Perheet, joissa on adoptoituja, biologisia tai sijaislapsia, voivat adoptoida.

Jätä kommentti