Miksi luterilaisessa kirkossa kastetaan lapsia?

Kirkon uskon mukaan kaste on parasta, mitä vanhemmat voivat lapselle antaa, sillä kasteessa on kyse Jumalan rakkaudesta. Kasteessa ihminen saa omakseen Jumalan rakkauden ja huolenpidon koko elämänsä ajaksi. Kastettuna lapsi on heti täysivaltainen seurakunnan jäsen.

Onko lapsella oikeus lomaan?

Lapsella on Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan (artikla 31) oikeus lepoon ja vapaa-aikaan, ikänsä mukaiseen leikkiin sekä virkistystoimintaan.

Mikä on Leikin merkitys lapsen kehitykselle?

Leikkiessään lapset ovat aktiivisia toimijoita: he jäsentävät ja tutkivat ympäröivää maailmaa, luovat sosiaalisia suhteita sekä muodostavat merkityksiä kokemuksistaan. Leikissä lapset rakentavat käsitystä itsestään ja muista ihmisistä. Leikkiessään lapset sekä jäljittelevät että luovat uutta ja muuntavat näkemäänsä.

Mikä on hankinnainen immuniteetti?

Hankinnaisen immuniteetin vaste syntyy spesifisten B- ja T-solureseptoreiden reagoidessa tiettyyn antigeeniin ja johtaa lymfosyyttien klonaaliseen jakaantumiseen. Nämä reseptorit syntyvät geenien somaattisen uudelleenjärjestymisen tuloksena ja ovat ainutlaatuisia jokaisessa lymfosyyttilinjassa.

Mikä on Rinnakkaisleikki?

Alle 3-vuotiaan lapsen leikki ja vuorovaikutus toisten lasten kanssa tapahtuu esineiden kautta. Yhteinen leikki on ns. rinnakkaisleikkiä, jossa kaikki esimerkiksi rakentavat hiekalla tai ajavat autoilla. Esineleikkien rinnalle syntyy lapsen taitojen karttuessa rakenteluleikki.

Mikä on Normaaliflooran merkitys ihmiselle?

Normaalifloora on ihmiselle täysin välttämätön. Se estää haitallisten ja tauteja aiheuttavien bakteerien leviämistä ja kasvua, osallistuu eräiden vitamiinien muodostumiseen, osallistuu ruoka-aineiden käsittelyyn ja imeytymiseen sekä säätelee ja ohjaa ihmisen puolustusjärjestelmän kehitystä ja toimintaa.

Mikä on kielen merkitys lapsen kehitykselle osallisuudelle ja vaikuttamiselle?

Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. Lasten kielellistä kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa.

Millä eri tavoin lapsia voi kehua ja mitä merkitystä sillä on?

Jokainen lapsi on kehujen vastaanottajana yksilöllinen. Toinen lapsi ilahtuu kehusta kuin kehusta ja toisen kohdalla on suuri merkitys millä tavalla aikuinen häntä kehuu. Jos lasta kehuu aina samalla tavalla, saattaa positiivinen palautteesi menettää vähitellen tehonsa ja alkaa kuulostaa epäaidolta lapsen korvissa.

Jätä kommentti