Miten lapsen astma oireilee?

Lapsen astmaoireet ovat monin tavoin samanlaiset kuin aikuisella: pitkittynyttä yskää, joka vaivaa erityisesti öisin, rasitusoireita, hengenahdistusta, limaisuutta ja vinkuvaa hengitystä. Aina oireet eivät kuitenkaan ole selvästi havaittavissa.

Saako astmasta vammaistukea?

1.5.2012 alkaen alle 16-vuotiaan vammaistuen perusvammaistukeen on oikeus alle 5-vuotiaalla astmaa sairastavalla lapsella. Tätä vanhemmalle lapselle tuki voidaan myöntää vain, jos astma on vaikea. Aiemmin perusvammaistuki voitiin myöntää ensimmäisen kouluvuoden loppuun asti.

Milloin on syytä epäillä astmaa?

Milloin on syytä epäillä astmaa? Astman mahdollisuus pitää muistaa, jos lapsella esiintyy hengityksen vinkumista ja hengitysvaikeuksia. Fyysisessä rasituksessa, sekä erityisesti heti sen jälkeen ilmenevä yskä ja hengitysvaikeudet viittaavat vahvasti astmaan.

Onko astma pitkäaikaissairaus?

Astma on länsimaissa yleisin lapsuusiän pitkäaikaissairaus. Osalla astmalapsista on perinnöllinen taipumus astmaan eli vanhemmilla on astma– tai allergiaongelmaa. Lasten astma alkaa yleensä leikki- tai kouluiässä.

Miten tunnistan lapsen astma yskä?

Astman mahdollisuus pitää muistaa, jos lapsella esiintyy hengityksen vinkumista ja hengitysvaikeuksia. Fyysisessä rasituksessa, sekä erityisesti heti sen jälkeen ilmenevä yskä ja hengitysvaikeudet viittaavat vahvasti astmaan.

Miten paljon astmaa esiintyy lapsilla?

Astmaa esiintyy 6–10 %:lla lapsista. Astma on länsimaissa yleisin lapsuusiän pitkäaikaissairaus. Osalla astmalapsista on perinnöllinen taipumus astmaan eli vanhemmilla on astma– tai allergiaongelmaa. Lasten astma alkaa yleensä leikki- tai kouluiässä.

Voiko lapsen astma parantua?

Varsinaista kroonista astmaa sairastaa 5-10 % lapsista. Heistäkin osa paranee aikuisikään mennessä. Aikuisista astmaa sairastaa 3-5 %. Useat heistä ovat oireilleet jo leikki-iässä.

Miten lapsen astmaa tutkitaan?

Jos lapsella on astmakohtaus lääkäriin tultaessa, diagnoosi on usein helppo eikä vaadi kuin keuhkojen kuuntelun. Hengenahdistus ja uloshengityksen vinkuna ovat selvä merkki astmasta. Usein näin ei ole asianlaita, vaan tarvitaan keuhkojen toimintakokeita (spirometria, oskillometria).

Mistä johtuu lapsen astma?

Mistä lasten astma johtuu? Lapsilla astma on yleensä allergista astmaa, jonka syntyyn on sekä perinnöllisiä syitä että ympäristöstä johtuvia tekijöitä. Astman puhkeamisen riskiä ja oireita pahentavat monet elinympäristön ärsykkeet, esimerkiksi siitepöly, eläinpöly, tupakansavu ja ilmansaasteet.

Miten lasten astmaa hoidetaan?

Astmaa hoidetaan yleensä hengitettävillä eli inhaloitavilla lääkkeillä. Astman hoidon peruslääkitykseen kuuluuvat keuhkoputkien tulehdusta hoitavat lääkkeet ja keuhkoputkia avaavat lääkkeet. Oikea lääkkeenottotekniikka on tärkeää, jotta lääke vaikuttaa siellä missä pitääkin eli keuhkoputkissa.

Jätä kommentti