Onko lapsen kanssa pakko leikkiä?

Vaikka lapsen kanssa leikkimisellä voidaan sanoa olevan hyviä puolia, Aunola pitää tärkeänä, ettei vanhemmat leiki hampaat irvessä. – Leikin pitää olla luontevaa. Jos ei aidosti halua leikkiä lapsen kanssa, kannattaa leikki silloin jättää väliin, Aunola sanoo.

Pitääkö vauvan kanssa leikkiä?

Kaikki, mitä lapsi saa leikistä, on tärkeää lapsen kehityksen kannalta. Leikin avulla lapsi oppii sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta. Leikkiessään lapsi käyttää mielikuvitustaan, harjoittaa luovuuttaan ja oppii käsittelemään kokemiaan asioita leikissä omaksuttujen roolien kautta.

Mikä on symbolinen leikki?

Symbolinen leikki kertoo, kuinka kehittyneet lapsen aivot ovat. Lapsi käsittelee pelottavia tapahtumia leikin kautta. Fiksu lastenlääkäri voi esimerkiksi katsoa ensin lapsen vauvanuken korviin, ennen kuin tutkii lapsen kipeät korvat. Näin taapero osaa ennakoida tapahtumat ja pelko hälvenee.

Mitä on vapaa leikki?

Vapaaksi leikiksi kutsutussa omaehtoisessa leikissä lapset saavat suunnitella leikin kokonaan itse.

Miten leikkiä ohjataan?

Leikin ohjaaminen jakautuukin epäsuoraan ja suoraan ohjaamiseen. Epäsuorassa ohjaamisessa luodaan leikille puitteet ja oikeanlainen ympäristö. Suorassa ohjaamisessa keskitytään enemmän leikin sisältöön ja juonen kehittämiseen. Leikin ohjaaminen vaihtelee sen mukaan, missä vaiheessa kehitystä lapsi on.

Pitääkö lapsen kanssa leikkiä koko ajan?

Kaikki, mitä lapsi saa leikistä, on tärkeää lapsen kehityksen kannalta. Leikin avulla lapsi oppii sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta. Leikkiessään lapsi käyttää mielikuvitustaan, harjoittaa luovuuttaan ja oppii käsittelemään kokemiaan asioita leikissä omaksuttujen roolien kautta.

Miksi havaintojen tekeminen lapsesta on tärkeää?

Systemaattisen havainnoinnin ansiosta voidaan huomata, millä sosiaalisen kehityksen osa-alueella lapsi tarvitsee tukea tai missä lapsi on jo taitava. Toiminta päiväkodissa tulisi suunnitella lapsen kehitystä tukevaksi.

Miten aikuinen ohjaa leikkiä?

Leikkimään voi oppia vain leikkimällä

Leikkiä tarkasti havainnoimalla ja siihen osallistumalla aikuinen voi alkaa ymmärtämään leikin emotionaalista ja identiteettiä muovaavaa ulottuvuutta – dynaamista menneisyyden, tämän hetken ja tulevaisuuden vuoropuhelua.

Jätä kommentti